ติดต่อเรา

ผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร 0-2643-7100
ทรัสตี
ทรัสตี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร 0-2673-3999

นักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล: ir-uvrm@univentures.co.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้