รายละเอียดสินทรัพย์ (Park Ventures Ecoplex)

อาคารสำนักงานเกรดเอ ตั้งอยู่บนทำเลใจกลางศูนย์กลางธุรกิจของประเทศไทย หัวมุมถนนวิทยุ-เพลินจิต


รายละเอียดอาคาร

ที่ดิน: ประมาณ 5 ไร่ 36.2 ตารางวา
ลักษณะอาคาร: อาคารสูง 33 ชั้น โดยกองทรัสต์จะเข้าลงทุนในพื้นที่บางส่วนบริเวณชั้น1 ถึงชั้น 22 รวมถึงบริเวณที่จอดรถของอาคาร คิดเป็นพื้นที่รวม (Gross Floor Area) ประมาณ 53,304 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ให้เช่า (Net Leasable Area) ประมาณ 26,313.43 ตารางเมตร
ประเภทของการลงทุน: สิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวบางส่วนของอาคาร ส่วนควบ และงานระบบต่างของอาคาร ไม่รวมส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
สถานที่ตั้ง: หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ (เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต)
พื้นที่เช่า: 26,313.43 ตารางเมตร
สิทธิการเช่า: ประมาณ 22 ปี 340 วัน (สิ้นสุด 5 กันยายน 2584)
อายุของอาคาร: 7 ปี (เริ่มเปิดให้บริการกันยายน 2554)
พื้นที่ใกล้เคียง: โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ, โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, สถานฑูตสหรัฐอเมริกา, สถานฑูตญี่ปุ่น, ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล แอมบาสซี่, ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล ชิดลม
บริษัทผู้พัฒนาโครงการ: บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
มาตรฐานที่ได้รับรอง: LEED ระดับแพลตตินั่ม จากสภาอาคารเขียว ประเทศสหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์: www.park-ventures.com