วัตถุประสงค์โครงการ

ดังนั้น ทางอาคารจึงเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกคนในการช่วยบรรเทา
สภาวะปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรม “TRASH TO GIVE ทิ้ง เพื่อ ให้” โครงการ
เปลี่ยนขยะของผู้เช่าให้เป็นเงินบริจาคแก่มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดประสงค์
ดังนั้น ทางอาคารจึงเห็นความสำคัญของ
การมีส่วนร่วมของทุกคนในการช่วยบรรเทา
สภาวะปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรม
“TRASH TO GIVE ทิ้ง เพื่อ ให้”
โครงการเปลี่ยนขยะของผู้เช่าให้เป็นเงินบริจาค
แก่มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดประสงค์
สร้างนิสัยการแยกขยะ ลดปริมาณของเสียที่จะถูกนำไปทิ้งอย่างผิดวิธี ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา และมีความเสี่ยงที่จะไหลลงสู่ทะเลเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์
สร้างนิสัยการแยกขยะ ลดปริมาณของเสียที่จะถูกนำไปทิ้งอย่างผิดวิธี
ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา และมีความเสี่ยงที่จะไหลลงสู่ทะเลเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์
เพิ่มอัตราการนำขยะที่สามารถนำ
กลับมาใช้ใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิลมากขึ้น

ขยะที่รับแลก

ผู้เช่าในอาคารสามารถมีส่วนร่วมด้วยการนำขยะ 3 ประเภท ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ คือ
ผู้เช่าในอาคารสามารถมีส่วนร่วม
ด้วยการนำขยะ 3 ประเภท
ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ คือ
ขวดน้ำพลาสติก PET
ขวดแก้ว
กระป๋องอลูมิเนียม
อาคารจะสมทบทุนเงินบริจาคหนึ่งเท่าจากยอดจำนวนขยะที่ผู้เช่านำมาแลก
และนำไปมอบให้แก่มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อม
อาคารจะสมทบทุนเงินบริจาคหนึ่งเท่า
จากยอดจำนวนขยะที่ผู้เช่านำมาแลก
และนำไปมอบให้แก่มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อม

อัตราแลกเปลี่ยน

*รับแลกขั้นต่ำที่ 1 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมจะถูกปัดขึ้นในการคิดเงินบริจาค
*น้ำหนักของขยะที่นำมาแลก ให้ยึดตามตาชั่งของฝ่ายอาคาร
*ทางโครงการขอเก็บสถิติของผู้นำขยะมาแลก ทั้งในระดับรายบุคคล และระดับบริษัทเพื่อนำมาทำสรุปหลังจบกิจกรรม
*การตัดสินของคณะผู้จัดกิจกรรม ถือเป็นอันสิ้นสุด

วัน เวลา และสถานที่

แลกได้ที่จุดรับแลกขยะที่ล็อบบี้อาคาร ทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 14.00 น.
แลกได้เท่าไหร่ อาคารจะสมทบทุนหนึ่งเท่าเพื่อนำเงินบริจาคไป
มอบให้แก่มูลนิธิที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
แลกได้ที่จุดรับแลกขยะที่ล็อบบี้อาคาร ทุกวันพุธ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563
เวลา 11.00 – 14.00 น. แลกได้เท่าไหร่
อาคารจะสมทบทุนหนึ่งเท่า เพื่อนำเงินบริจาคไป
มอบให้แก่มูลนิธิที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
พิเศษ! ผู้นำขยะมาร่วมกิจกรรม 100 ท่านแรก
รับสติ๊กเกอร์ที่ระลึก TRASH @HOME ไปติดถังขยะที่บ้าน
เพื่อแยกขยะช่วยโลกอย่างถูกวิธี
พิเศษ! ผู้นำขยะมาร่วมกิจกรรม
100 ท่านแรก รับสติ๊กเกอร์ที่ระลึก
TRASH @HOME ไปติดถังขยะที่บ้าน เพื่อแยกขยะช่วยโลกอย่างถูกวิธี
*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่นำขยะมาแลกครบถ้วนตามกติกาเท่านั้น