ติดต่อเรา

ผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-483-0000 ต่อ 1020
ทรัสตี
ทรัสตี
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร 0-2673-3999

นักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล: th.gvreit.ir@frasersproperty.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้