โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

อัตราการเช่าเฉลี่ย (%)

ไตรมาส Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q1/2564
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 100% 100% 98% 97%
อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (บาท) 1,094 1,093 1,094 1,097
  • ไตรมาส 1/2564 = 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
  • ไตรมาส 4/2563 = 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
  • ไตรมาส 3/2563 = 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563
  • ไตรมาส 2/2563 = 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

สัดส่วนพื้นที่เช่า (%)