รายละเอียดสินทรัพย์ (Park Ventures Ecoplex)

อาคารสำนักงานเกรดเอ ตั้งอยู่บนทำเลใจกลางศูนย์กลางธุรกิจของประเทศไทย หัวมุมถนนวิทยุ-เพลินจิต


รายละเอียดอาคาร


ที่ดิน

ประมาณ
5 ไร่
36.2 ตารางวา

พื้นที่เช่าสุทธิ

ประมาณ
27,478 ตารางเมตร

สิทธิการเช่า

ประมาณ
20 ปี 340 วัน
(สิ้นสุด 5 กันยายน 2584)

ลักษณะอาคาร

อาคารสูง 34 ชั้น พื้นที่รวม (Gross Floor Area) ประมาณ 53,304 ตารางเมตร พื้นที่เช่าสุทธิ (Net Leasable Area) ประมาณ 27,478 ตารางเมตร

สถานที่ตั้ง

หัวมุมถนนเพลินจิต-วิทยุ (เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต)

พื้นที่ใกล้เคียง

โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ, โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, สถานฑูตสหรัฐอเมริกา, สถานฑูตญี่ปุ่น, ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล แอมบาสซี่, ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล ชิดลม

อายุของอาคาร

9 ปี (เริ่มเปิดให้บริการกันยายน 2554)

บริษัทผู้พัฒนาโครงการ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

มาตรฐานที่ได้รับรอง

LEED ระดับแพลตตินั่ม จากสภาอาคารเขียว ประเทศสหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์

ประเภทของการลงทุน

สิทธิการเช่าพื้นที่ระยะยาวบางส่วนของอาคาร ส่วนควบ และงานระบบต่างของอาคาร ชั้น 1 ถึงชั้น 22 (ไม่รวมพื้นที่โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ)